Наші переваги

Переваги підготовки фахівців на кафедрі міжнародного туризму і готельного бізнесу полягають у:
•    постійному збільшенні інтелектуального потенціалу кафедри, її професорсько-викладацького колективу, підвищення професійних навиків управлінського персоналу. Таким чином, кафедра забезпечує ефективне вирішення освітніх, організаційно-методичних, науково-дослідних, інформаційно-аналітичних і навчально-педагогічних завдань в процесі реалізації програм вищої освіти;
• впровадженні сучасних програм навчання в рамках відкритих спеціальностей і спеціалізацій, що користуються попитом на ринку освітніх послуг і державним замовленням;
•  використанні передових освітніх технологій, що базуватимуться на інноваційних механізмах взаємодії влади, бізнесу і суспільства;
•   можливості навчання, стажування та підвищення кваліфікації у провідних вищих навчальних закладах Європи та інших країн світу;
•    постійному залученні до навчального процесу провідних фахівців вищих навчальних закладів країн світу.
•    запрошуємо до викладання відомих рестораторів та готельєрів.
•  можливість навчання за програмою двох дипломів за угодами з провідними університетами Польщі, Угорщини.